User Tools

Site Tools


lpic1-exercices

Directoris i Arxius

 • Crea el següent arbre de directoris dins el home del teu usuari:
exercicis/
exercicis/exercici1/
exercicis/exercici1/subdirectori1
exercicis/exercici1/subdirectori2

Es pot fer d'una en una amb mkdir, però si us hi escarrasseu una mica, podeu fer-ho només amb 1 execució :)

 • I si vols esborrar tots aquests sotsdirectoris… què executaràs?
 • Descarrega't la base de dades de Ripe i fes aquests càlculs. Completa només amb l'execució que retorni la xifra i prou. Si cal, empra pipes:
  • Quantes línies té?
  • I caràcters?
  • Quantes línies contenen una vocal?
  • Quantes vocals hi ha en total?

Scripting i Tar

 • Fes un script que executi un backup diari (amb tar) de tots els directoris amb informació i configuració del teu sistema (homes, /var/www, /etc …). Aquest script haurà de:
  • Proporcionar (al backup) informació del programari instal·lat, hardware al sistema i particions/discs presents
  • No s'executarà si ja existeix el backup d'avui
  • Esborrarà automàticament backups de més de 15 dies
  • Que els arxius dels backups tinguin noms autoexplicatius, tipus backup-$hostname-YYYY-MM-DD.tar.gz

Gestió de Processos

 • Tens un sistema que no respon. En connectar-t'hi per ssh i executar ___, veus que la CPU està al 100% i que hi ha força processos de l'usuari servidoret-web actius i consumint recursos.
  • Quina comanda has emprat per veure l'estat general de CPU/RAM/Càrrega del sistema? (del temari :P)
  • Com pots veure el llistat de processos d'aquest usuari? (a ser possible, sense greps :) )
  • Com pots matar tots els processos de l'usuari servidoret-web?
  • Hi ha un procès anomenat “servei-critic” que està trigant massa a executar-se, què podem fer per a resoldre-ho? (seqüencia de comandes per tal que un script pugui fer el que calgui sense intervenció humana :) ).

Scripting gore:

 • Fes un shellscript que, donat un log web en format CLF/Combined (Apache, Nginx, etc…) retorni un llistat de les adreces IP que només han fet POST, però no GET (AKA, bots spammers/atacants).
  • Re-Gore: Ara reprograma-ho en awk :) man gawk

Expressions Regulars

 • Fes un script capaç de navegar per Internet cercant links a nous llocs web.
  • Quan trobi un nou nom de domini, que l'inserti a una BBDD SQL
lpic1-exercices.txt · Last modified: 2015/12/11 14:15 by kenneth